Ενότητα 1 - Τι είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός για την υγεία και ποια η σημασία του; (Course1-EL)

Περιγραφή

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές στην Ενότητα 1 - "Τι είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός για την υγεία και ποια η σημασία του;" 

 

Συγγραφέας: Carlos Serra, UVEG.

 

Στόχοι

✔  Να εισαγάγει τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών μαθημάτων

 ✔ Να εισαγάγει τις βασικές έννοιες του ψηφιακού αλφαβητισμού για την υγεία

  

Ικανότητες

✔Απόκτηση γνώσης σχετικά με τον ψηφιακό αλφαβητισμό στον τομέα της υγείας (για μετανάστες, συνομηλίκους μεταναστών και επαγγελματίες υγείας)

✔Απόκτηση γνώσης σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού αλφαβητισμού για την υγεία των μεταναστών (για τους μετανάστες, τους συνομηλίκους τους και τους επαγγελματίες υγείας)

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Οδηγίες για όλες τις Πρακτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (ΠΕΔ) για τον εκπαιδευτή (PDF) -  Για την προετοιμασία των δια ζώσης συνεδριών και πρακτικών δραστηριοτήτων.
 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (PDF) - Για την προετοιμασία των δια ζώσης συνεδριών. Αποτελεί κείμενο αναφροάς και επεξηγεί τις διαφάνειες. 
 • Διαφάνειες της Ενότητας 1 για τον εκπαιδευτή  (PDF,
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Στόχοι
 • Να εισαγάγει τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών μαθημάτων
 • Να εισαγάγει τις βασικές έννοιες του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας
Συμμετέχοντες & ρόλοι
 • Μετανάστες: Περίπου 10 (νεοαφιχθέντες) μετανάστες σε κάθε χώρα ως δικαιούχοι της κατάρτισης.
 • Εκπρόσωποι μεταναστών (περίπου 1-2): οι εκπρόσωποι των μεταναστών μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες που περιγράφονται, καθώς η έννοια του ψηφιακού αλφαβητισμού δεν είναι πολύ διαδεδομένη, μπορούν να επωφεληθούν από την ενεργό συμμετοχή τους στην εισαγωγική συνεδρία (ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο των εκπαιδευτών).
 • Επαγγελματίες υγείας (περίπου 1-2): Ο αναμενόμενος ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες (προαιρετικά), με βάση την ίδια επιχειρηματολογία με τους εκπροσώπους των μεταναστών. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας μπορεί επίσης να μην είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του ψηφιακού αλφαβητισμού και τη σημασία της για τους μετανάστες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προσκληθούν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να συμμετάσχουν στις διάφορες συνεδρίες αυτού του ΠΕΔ ως παρατηρητές και με πρόσβαση στο υλικό και την online πλατφόρμα σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (ή ακόμη και να διεκπεραιώσουν) την online κατάρτιση.
Ικανότητες
 • Γνώσεις σχετικά με τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας (για μετανάστες, εκπροσώπους μεταναστών και επαγγελματίες υγείας)
 • Απέκτησε γνώση σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των μεταναστών (για τους μετανάστες, τους εκπροσώπους τους και τους επαγγελματίες υγείας)
Περιεχόμενο εκπαίδευσης
 • Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
  • Το πρόγραμμα Erasmus+
  • Επισκόπηση του έργου
  • Επισκόπηση, στόχοι και χρονοδιάγραμμα ολόκληρου του μαθήματος κατάρτισης
 • Έννοια του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας
 • Δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας: Επιχειρησιακές δεξιότητες· Δεξιότητες πλοήγησης· Αναζήτηση πληροφοριών· Αξιολόγηση της αξιοπιστίας· Προσδιορισμός της συνάφειας· Προσθήκη περιεχομένου· προστασία της ιδιωτικής ζωής.
 • Ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας: αυτογνωσία & οφέλη για τους μετανάστες
 • Λεξιλόγιο ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας
Διάρκεια
 • Πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρία: 4’30 ώρες (1 συνεδρία δυόμισι ωρών, μία συνεδρία 2 ωρών)
 • Διαδικτυακή (Online) συνεδρία: Σε 1 ώρα.
Εγκάρσια εκπαίδευση
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Γλωσσικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Δεξιότητες για να θέσει στην πράξη θεωρητικό περιεχόμενο
Μεθοδολογία
 • Ενεργή και συμμετοχική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Διάλογος
  • Παιχνίδι ρόλων
  • Ομαδική εργασία
 • Διαδικτυακή (Online) εκπαίδευση:
  • Παρακολούθηση ορισμένων επιλεγμένων βίντεο
  • Πρακτική εφαρμογή -μέσω εργασιών- ορισμένων συμβουλών που συμφωνήθηκαν στην τάξη.
  • Συνεργατική εργασία
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Παρουσιάσεις PowerPoint
  • Έγγραφα Word ή PDF. Επεξήγηση των κύριων εννοιών που εμφανίζονται στην PPT
  • Επιλεγμένα βίντεο
  • Έρευνα
 • Διαδικτυακές συνεδρίες:
  • Aναθέσεις στην πλατφόρμα κατάρτισης

Ενότητες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια: 2 ώρες
 • Περιεχόμενο
  1. Έναρξη
  2. Η έννοια του ψηφιακού αλφαβητισμού για την Υγεία
  3. Πρακτικό παράδειγμα
  4. Έρευνα πάνω στις προηγούμενες γνώσεις
  5. Λήξη - ανασκόπηση 1ης ημέρας 

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 2 ώρες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο)
 • Διάρκεια: 2 ώρες
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή (Ημέρα 2)
  2. Πώς να διαχειριστείτε την υγεία σας
  3. Λήξη - ανασκόπηση ημέρας