Ενότητα 3 - Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (Course3-EL)

Περιγραφή

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές στην Ενότητα 3 - "Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης" 

 

Συγγραφείς:

Carlos Serra, UVEG

Maria Mitsa, PROLEPSIS

 

Στόχοι

✔  Βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των εκπαιδευομένων

✔ Παροχή στους εκπαιδευόμενους μιας πρώτης προσέγγισης για την πλοήγηση στο εθνικό σύστημα υγείας μέσω του διαδικτύου

Ικανότητες

✔ Ικανότητα κατανόησης της γενικής λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας και εφαρμογής της στις σχέσεις τους με το σύστημα υγείας.

✔ Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη του τρόπου με τον οποίο μπορεί κανείς να γίνει χρήστης του εθνικού συστήματος υγείας.

✔ Ικανότητα κατανόησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχουν οι μετανάστες στο εθνικό σύστημα υγείας και πώς να ενημερώνονται επαρκώς γι' αυτά.

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Οδηγίες για όλες τις Πρακτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 3 (ΠΕΔ 3) για τον εκπαιδευτή (PDF) -  Για την προετοιμασία των δια ζώσης συνεδριών και πρακτικών δραστηριοτήτων.
 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (PDF) - Για την πρ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Στόχοι
 • Βελτίωση των γνώσεων για την υγεία των μεταναστών όσον αφορά τις γνώσεις τους σχετικά με τη λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας υποδοχής.
 • Προώθηση του γραμματισμού υγείας των μεταναστών όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τις απαραίτητες απαιτήσεις για την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
 • Παροχή στους ασκούμενους μιας πρώτης προσέγγισης για την πλοήγηση στο εθνικό σύστημα υγείας μέσω του διαδικτύου.
Συμμετέχοντες & ρόλοι
 • Μετανάστες: Περίπου 10 (νεοαφιχθέντες) μετανάστες σε κάθε χώρα ως δικαιούχοι της κατάρτισης.
 • Εκπρόσωποι μεταναστών: Περίπου 1-2 εκπρόσωποι μεταναστών, οι οποίοι είναι βασικά πρόσωπα στις κοινότητες μεταναστών ή έχουν ήδη ενσωματωθεί στη χώρα υποδοχής. Οι εκπρόσωποι μεταναστών έχουν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ΠΕΔ, δεδομένου ότι προηγουμένως βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασκούμενοι. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι εκπρόσωποι των μεταναστών να μπορούν να φέρουν την ιδιαίτερη εμπειρία τους όσον αφορά τα μέτρα που έχουν λάβει για τη χρήση και την αξιοποίηση του εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας υποδοχής.
 • Επαγγελματίες υγείας (περίπου 1-2): Ο αναμενόμενος ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες (προαιρετικά), με βάση την ίδια επιχειρηματολογία με τους εκπρόσωπους μεταναστών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προσκληθούν οι επαγγελματίες υγείας να συμμετάσχουν στις διάφορες συνεδρίες αυτής της ΠΕΔ ως παρατηρητές και με πρόσβαση στο υλικό και την διαδικτυακή πλατφόρμα σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (ή ακόμη και να διεκπεραιώσουν) την διαδικτυακή κατάρτιση. Οι επαγγελματίες υγείας που καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την ΠΕΔ, ως εκ τούτου, θα αναλάβουν έναν ειδικό ρόλο: στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, θα βοηθήσουν τους ασκούμενους (και τον ίδιο τον εκπαιδευτή) να επιλύσουν ορισμένες από τις προτεινόμενες ερωτήσεις και ασκήσεις. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν την ευκαιρία να παράσχουν μια βαθύτερη εικόνα της λειτουργίας του συστήματος υγείας στον τομέα των ικανοτήτων τους και να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτή για την επίλυση ορισμένων αμφιβολιών που μπορεί να προκύψουν από τους ασκούμενους κατά την επίλυση των ασκήσεων ή στο πλαίσιο πιο ανοιχτών συζητήσεων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Ο επαγγελματίας υγείας μπορεί επίσης να αποτελέσει βασικό σύνδεσμο για να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη εκδρομή στο τέλος της ΠΕΔ.
Ικανότητες
 • Ικανότητα κατανόησης της γενικής λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας και εφαρμογής του στις σχέσεις του με το σύστημα υγείας.
 • Ικανότητα κατανόησης και πρακτικής εφαρμογής του τρόπου με τον οποίο γίνεται χρήστης του εθνικού συστήματος υγείας.
 • Ικανότητα να κατανοούν ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, ως μετανάστης, στο εθνικό σύστημα υγείας και πώς να ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με αυτά.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης
 • Βασικές έννοιες για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Βασικό λεξιλόγιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Πώς να γίνετε δικαιούχος του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταναστών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Διάρκεια
 • Δια ζώσης συνεδρία: 4 ώρες (1 συνεδρία 2 ωρών 45 λεπτά, 1 συνεδρία 1 και μισή ώρα)
 • Διαδικτυακή (Online) εκπαίδευση: 1 ώρα.
Απαραίτητες δεξιότητες εκπαιδευτή
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Γλωσσικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Δεξιότητες προσαρμοστικότητας
 • Δεξιότητες για να θέσει στην πράξη το θεωρητικό περιεχόμενο.
Μεθοδολογία
 • Ενεργή και συμμετοχική εκπαίδευση
 • Δια ζώσης εκπαίδευση:
  • Διάλογος
  • Παιχνίδι ρόλων
  • Ομαδική εργασία
  • Ξενάγηση
 • Διαδικτυακή εκπαίδευση:
  • Παρακολούθηση ορισμένων επιλεγμένων βίντεο
  • Πρακτική εφαρμογή -μέσω εργασιών- ορισμένων συμβουλών που συμφωνήθηκαν στην τάξη.
  • Συνεργατική εργασία
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Δια ζώσης συνεδρίες:
  • Παρουσιάσεις PowerPoint
  • Κείμενα (word, pdf). Επεξήγηση των κύριων εννοιών που εμφανίζονται στην PPT
  • Επιλεγμένα βίντεο
  • Έρευνα
 • Διαδικτυακές συνεδρίες:
  • Αναθέσεις εργασιών στην πλατφόρμα κατάρτισης
  • Online χάρτης + προτεινόμενο παζλ

Ενότητες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο)
 • Διάρκεια:
  • 2 ώρες, 45 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή
  2. Τι χρειάζομαι για να είμαι χρήστης του συστήματος υγείας
  3. Τι θα κάνατε; Μέρος 1
  4. Τι θα κάνατε; Μέρος 2
  5. Λήξη - ανασκόπηση ημέρας

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 1 ώρα

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια: 
  • 1 ώρα και 30 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εκδρομή/πρακτική επίσκεψη
  2. Ανασκόπηση ημέρας και επίλυση αποριών