Ενότητα 5 - Πλοήγηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω του Διαδικτύου (Course5-EL)

Περιγραφή

Εκπαιδευόντας τους Εκπαιδευτές στην Ενότητα 5 - "Πλοήγηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω του Διαδικτύου" 

 

Συγγραφείς:

Carlos Serra, UVEG

Karin Drda-Kühn, MediaK

 

Μαθησιακοί Στόχοι

✔  Να είσαι σε θέση να καταλάβεις τι θα αντιμετωπίσεις όταν κάνεις περιήγηση στο διαδίκτυο

✔ Να εντοπίζεις χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία στο διαδίκτυο

✔ Να αντιλαμβάνεσαι τους κινδύνους της αυτό-ίασης

✔ Να εντοπίζεις και να μπορείς να χρησιμοποιείς  τα πλεονεκτήματα της πληροφορίας για την υγεία

✔ Να εντοπίζεις πηγές πληροφοριών υγείας που είναι αξιόπιστες 

 

Ικανότητες

Αναζήτηση-Εύρεση: Ικανότητα του εκπαιδευόμενου να ψάχνει την πληροφορία υγείας στο διαδίκτυο

Κατανόηση: Ικανότητα του εκπαιδευόμενου να κατανοεί την πληροφορία υγείας και να καταλαβαίνει την έννοια της

Αξιολόγηση: Ικανότητα του εκπαιδευόμενου να αξιολογεί και να αντιλαμβάνεται την αξιοπιστία και χρησιμότητα της πληροφορίας υγείας που βρήκε στο διαδίκτυο

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Οδηγίες για όλες τις Πρακτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Στόχοι

Ο κύριος στόχος είναι η κάλυψη των διαστάσεων του ψηφιακού αλφαβητισμού στον τομέα της υγείας (1- Λειτουργικές δεξιότητες· 2- Δεξιότητες περιήγησης στο Διαδίκτυο· 3 αναζήτηση πληροφοριών· 4- Αξιολογώντας την αξιοπιστία 5- Καθορισμός της συνάφειας· 6- Προσθήκη περιεχομένου 7- Προστασία της ιδιωτικότητας).

Αυτή η ΠΕΔ 5 αντιμετωπίζει, συγκεκριμένα και με πρακτικό τρόπο, τις διαστάσεις 2 έως 5, ενώ η ΠΕΔ 6 καλύπτει τις διαστάσεις 6 και 7.  Έτσι, η ΠΕΔ 5 καλύπτει τις διαστάσεις 2) έως 5) του ψηφιακού αλφαβητισμού στον τομέα της υγείας οι οποίες ενσωματώνονται ως οι ακόλουθες υπο-δεξιότητες «Αναζήτηση- Έυρεση», «Κατανόηση», «Αξιολόγηση». Η δομή αυτή έχει προταθεί στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» IC-Health EU — Βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού για την υγεία στην Ευρώπη, GA 727474-: Αναζήτηση, κατανόηση και αξιολόγηση. Το πρόγραμμα αυτό προσδιορίζει επίσης την επιμέρους υποδεξιότητα «Εφαρμογή», η οποία θα εξεταστεί στην ΠΕΔ 6. Έτσι, αυτές οι υποδεξιότητες ορίζονται ως εξής:

 • Αναζήτηση-Εύρεση: Η λέξη κλειδί «αναζήτηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να αναζητήσει πληροφορίες σχετικές με την υγεία χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Τα άτομα με αυτή την ικανότητα μπορούν να εντοπίσουν τους κατάλληλους όρους αναζήτησης και να κατασκευάσουν ερωτήματα - κείμενα αναζήτησης για να βρουν τις πληροφορίες που αναζητούν. Επιπλέον, μπορούν να εντοπίσουν, από τις πληροφορίες που βρίσκουν, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ερωτήσεις τους και να βρουν τις ακριβείς πληροφορίες που αναζητούν.
 • Κατανόηση: Η λέξη-κλειδί «κατανόηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να κατανοήσει πληροφορίες σχετικές με την υγεία που βρέθηκαν στο Διαδίκτυο και να αντλήσουν νόημα.
 • Αξιολόγηση: Η λέξη-κλειδί «αξιολόγηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να είναι σε θέση να επανεξετάζει κριτικά και να αξιολογεί τη συνάφεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία σε διάφορες διαδικτυακέςπηγές. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στις ικανότητες του εκπαιδευόμενου να διαφοροποιεί τις πηγές υψηλής ποιότητας από τις πηγές χαμηλής ποιότητας, κρίνοντας την ακρίβεια, την αξία και τη συνάφεια των διαδικτυακών πληροφοριών για την υγεία βάσει έγκυρων και καθιερωμένων κριτηρίων. Τα καθιερωμένα κριτήρια που επιτρέπουν την αξιολόγηση πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο είναι, για παράδειγμα, η ιδιότητα του δημιουργού των ιστότοπων, οι σκοποί και οι στόχοι του ιστοτόπου, τα εμπορικά συμφέροντα, η παρουσία διαπιστευμένου πιστοποιητικού και η απουσία διαφήμισης.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Κατανόηση του τι να περιμένει να συναντήσει κάποιος όταν περιηγείται στο Διαδίκτυο
 • Εντοπισμός επωφελών πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο
 • Κατανόηση του πώς να προστατεύει κάποιος τις πληροφορίες για την υγεία του
 • Εντοπισμός αξιόπιστων πηγών πληροφοριών για την υγεία
 • Κατανόηση του πώς να συνεργάζεται κάποιος με το γιατρό του
 • Προσδιορισμός του οφέλους της γνώσης για την υγεία και πώς να παίρνει κάποιος το καλύτερο από αυτό
Συμμετέχοντες & ρόλοι
 • Μετανάστες: Περίπου 10 (νεοαφιχθέντες) μετανάστες σε κάθε χώρα ως δικαιούχοι της κατάρτισης.
 • Εκπρόσωποι μεταναστών: Περίπου 1-2 εκπρόσωποι μεταναστών, οι οποίοι είναι βασικά πρόσωπα στις κοινότητες μεταναστών ή έχουν ήδη ενσωματωθεί στη χώρα υποδοχής. Οι εκπρόσωποι μεταναστών έχουν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ΠΕΔ, δεδομένου ότι προηγουμένως βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασκούμενοι. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι εκπρόσωποι των μεταναστών να μπορούν να φέρουν την ιδιαίτερη εμπειρία τους όσον αφορά τα μέτρα που έχουν λάβει για τη χρήση και την αξιοποίηση του εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας υποδοχής.
 • Επαγγελματίες υγείας (περίπου 1-2): Ο αναμενόμενος ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες (προαιρετικά), με βάση την ίδια επιχειρηματολογία με τους εκπροσώπους των μεταναστών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προσκληθούν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας προκειμένου να συμμετάσχουν στις διάφορες συνεδρίες αυτής της ΠΕΔ ως παρατηρητές και με πρόσβαση στο υλικό της διαδικτυακής πλατφόρμας σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (ή ακόμη και να διεκπεραιώσουν) τα διαδικτυακά καθήκοντα. Μπορούν να παρέχουν ειδική εικόνα για την πρακτική χρησιμότητα των διαφόρων εφαρμογών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις διάφορες δραστηριότητες, καθώς και για την επίλυση/αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων.
Ικανότητες

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση και εύρεση διαδικτυακών πληροφοριών υγείας και τονίζει ότι ο διαδικτυακός κόσμος μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την εύρεση πολύτιμων πληροφοριών, αλλά μπορεί επίσης να παραπλανήσει τους ασθενείς, επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τους διάφορους παρόχους πληροφοριών και τους τύπους περιεχομένου που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο. Θα μάθετε να προσδιορίζετε τον πάροχο ενός ιστότοπου, τον σκοπό του και πώς να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτή η ενότητα θα μοιραστεί επίσης μερικές συμβουλές για να ελέγξετε σε ποιο βαθμό η πηγή πληροφοριών είναι αξιόπιστη και ενημερωμένη και πώς να αποφύγετε τη μεροληψία. Στο τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας, παρουσιάζονται ορισμένοι κίνδυνοι «απόπειρας θεραπειών χωρίς φάρμακα», μαζί με μερικές συμβουλές για το πώς να συνεργαστείτε καλύτερα με τον γιατρό, για παράδειγμα μοιράζοντας την άποψη του ασθενούς, επιλέγοντας στυλ σχέσης και προετοιμασία για ραντεβού. Η ενότητα τελειώνει με τα οφέλη της γνώσης για την υγεία και πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο.

Περιεχόμενο εκπαίδευσης
 • Πρακτική ανάπτυξη γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις ακόλουθες δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού στον τομέα της υγείας: Δεξιότητες πλοήγησης, Αναζήτηση πληροφοριών, Αξιολόγηση της αξιοπιστίας, Προσδιορισμός της συνάφειας.

Διάρκεια

Διάρκεια των συνεδριών: 9 ώρες.

 • Διά Ζώσης συνεδρία: 7 ώρες (4 συνεδρίες των 1,40 λεπτών το καθένα)
 • Διαδικτυακή συνεδρία: 2 ώρες
Εγκάρσια εκπαίδευση
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Γλωσσικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητα στάθμισης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της συμβατικής ιατρικής και των εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας
 • Δεξιότητες για την εφαρμογή θεωρητικών περιεχομένων στην πράξη
Μεθοδολογία
 • Ενεργή και συμμετοχική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Συζήτηση
  • Παιχνίδι ρόλων
  • Ομαδική εργασία
 • Διαδικτυακή εκπαίδευση:
  • Πρακτική εφαρμογή -μέσω εργασιών- ορισμένων συμβουλών που συμφωνήθηκαν στην τάξη.
  • Κάποια συνεργατική εργασία
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Παρουσιάσεις PowerPoint
  • Έγγραφα (word, pdf). Επεξήγηση των κύριων εννοιών που εμφανίζονται στην PPT
 • Διαδικτυακέςσυνεδρίες:
  • Διαδικτυακές αναθέσεις στην πλατφόρμα κατάρτισης

Ενότητες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά)
 • Περιεχόμενο
  • 'Εναρξη (ημέρα 1)
  • Εισαγωγή πλατφορμών και εφαρμογών ψηφιακών εργαλείων υγείας
  • Συμπεράσματα
  • Κλείσιμο - ενημέρωση

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 30 λεπτά

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή (ημέρα 2)
  2. Τι είδους πληροφορίες μπορούμε να βρούμε στο Διαδίκτυο;
  3. Πρακτική δραστηριότητα
  4. Συμπεράσματα
  5. Κλείσιμο

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 30 λεπτά

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή (ημέρα 3)
  2. Αξιολόγηση των πληροφοριών 
  3. Αποτελέσματα της αξιολόγησης
  4. Λήξη — ενημέρωση

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 30 λεπτά

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή (ημέρα 4)
  2. Πρακτικές δραστηριότητες, μέρος Α και Β
  3. Λήξη — ενημέρωση

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 30 λεπτά

Ημερολόγιο