Ενότητα 6 - Δραστηριότητα στο ψηφιακό περιβάλλον υγείας (Course6-EL)

Περιγραφή

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές στην Ενότητα 6 - "Δραστηριότητα στο ψηφιακό περιβάλλον υγείας" 

 

Συγγραφείς:

Παντελής Μπαλαούρας, GUnet;

Josemar Alejandro Jimenez, Oxfam;

Jenny Wielga, IAT

 

Στόχος

✔ Ικανότητα να δρά κάποιος/α σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία στο ψηφιακό περιβάλλον

Ικανότητες

✔ Γνωρίζετε πως και να επικοινωνείτε ψηφιακά για θέματα υγείας

✔ Επικοινωνείτε με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας με ψηφιακό τρόπο

✔ Αξιολογείτε τις διάφορες πηγές όσον αφορά τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία στο ψηφιακό περιβάλλον

✔ Γνωρίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον.

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Οδηγίες για όλες τις Πρακτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 6 (ΠΕΔ 6) για τον εκπαιδευτή (PDF) -  Για την προετοιμασία των δια ζώσης συνεδριών και πρακτικών δραστηριοτήτων.
 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (PDF) - Για την προετοιμασία των δια ζώσης συνεδριών. Αποτελεί κείμενο αναφροάς και επεξηγεί τις διαφάνειες. 
 • Διαφάνειες της Ενότητας 6 για
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Στόχοι

Οι Πρακτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (ΠΕΔ)  6 «Δραστηριότητα στο ψηφιακό περιβάλλον υγείας» επικεντρώνεται στην ικανότητα αλληλεπίδρασης και αντίδρασης σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία στο ψηφιακό περιβάλλον υγείας. Συνοψίζει τις γνώσεις που έχουν επιτευχθεί στις προηγούμενες ΠΕΔ και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βρουν πληροφορίες και βοήθεια στο ψηφιακό περιβάλλον για τα προσωπικά τους θέματα υγείας. Δεδομένου ότι τα θέματα υγείας συχνά σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα αποτελεί επίσης στόχο αυτής της συνεδρίας. Ως εκ τούτου, η παρούσα ΠΕΔ επικεντρώνεται συγκεκριμένα στις διαστάσεις 6 (Προσθήκη Περιεχομένου) και 7 (Προστασία της ιδιωτικότητας) του ψηφιακού αλφαβητισμού για την υγεία. Οι διαστάσεις αυτές περιγράφονται ως εξής:

Προσθήκη περιεχομένου: Δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και βελτίωση και ενσωμάτωση πληροφοριών και περιεχομένου σε ένα υπάρχον σύνολο γνώσεων, κατανοώντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι άδειες.

Προστασία της ιδιωτικότητας: Για την προστασία των συσκευών, του περιεχομένου, των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Προστασία της σωματικής και ψυχολογικής υγείας και επίγνωση των ψηφιακών τεχνολογιών για την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική ένταξη. Να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και τη χρήση τους.

Συμμετέχοντες & ρόλοι
 • Μετανάστες: Περίπου 10 (νεοαφιχθέντες) μετανάστες σε κάθε χώρα ως δικαιούχοι της κατάρτισης.
 • Εκπρόσωποι μεταναστών: Περίπου 1-2 εκπρόσωποι μεταναστών, οι οποίοι είναι βασικά πρόσωπα στις κοινότητες μεταναστών ή έχουν ήδη ενσωματωθεί στη χώρα υποδοχής. Οι εκπρόσωποι μεταναστών έχουν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ΠΕΔ, δεδομένου ότι προηγουμένως βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασκούμενοι. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι εκπρόσωποι των μεταναστών να μπορούν να φέρουν την ιδιαίτερη εμπειρία τους όσον αφορά τα μέτρα που έχουν λάβει για τη χρήση και την αξιοποίηση του εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας υποδοχής.
 • Επαγγελματίες υγείας (περίπου 1-2): Ο αναμενόμενος ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι ως ενεργός συμμετέχων ή ως παρατηρητής. Είναι σκόπιμο να προσκαλέσετε τους επαγγελματίες υγείας να συμμετάσχουν ενεργά στις διάφορες συνεδρίες αυτού του ΠΕΔ, καθώς μπορούν να παρέχουν πληροφορίες από τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με την επικοινωνία σε θέματα υγείας στο ψηφιακό περιβάλλον. Έχουν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες με τους χρήστες σχετικά με εργαλεία πληροφόρησης και επικοινωνίας που σχετίζονται με θέματα υγείας στο ψηφιακό περιβάλλον.
Ικανότητες
 • Γνώση και ικανότητα συμμετοχής στην ψηφιακή επικοινωνία σε θέματα υγείας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας με επαγγελματίες υγείας με ψηφιακό τρόπο.
 • Ικανότητα αξιολόγησης διαφόρων πηγών πληροφοριών σχετικά με την υγεία στο ψηφιακό περιβάλλον.
 • Γνώση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον.
Περιεχόμενο εκπαίδευσης
 • Μάθηση για την εξεύρεση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας σε θέματα υγείας.
 • Ψηφιακοί τρόποι επικοινωνίας με επαγγελματίες υγείας.
 • Εκμάθηση του τρόπου προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο ψηφιακό περιβάλλον και επίγνωση συγκεκριμένων κινδύνων.
Διάρκεια

Διάρκεια της συνεδρίασης: 5-7 ώρες.

 • Διά Ζώσης συνεδρία: 4 ώρες (2 ημέρες — 2 ώρες την ημέρα)
 • Online συνεδρία: 1-2 ώρες
Εγκάρσια εκπαίδευση
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Γλωσσικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Δεξιότητες για να θέσει στην πράξη το θεωρητικό περιεχόμενο.
Μεθοδολογία
 • Ενεργή και συμμετοχική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Συζήτηση
  • Ομαδική εργασία
 • Διαδικτυακή εκπαίδευση:
  • Πρακτική εφαρμογή — μέσω ανάθεσης — ορισμένων συμβουλών που συμφωνήθηκαν στην τάξη.
  • Κάποια συνεργατική εργασία
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Παρουσιάσεις PowerPoint
  • Έγγραφα (word, pdf). Επεξήγηση των κύριων εννοιών που εμφανίζονται στην PPT
  • Ερωτηματολόγιο

Ενότητες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια: 2 ώρες
 • Περιεχόμενο
  1. Introduction 
  2. Protecting privacy and personal data in the digital environment
  3.  Digital communication on health information (Part 1 (forum)

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια: 2 ώρες
 • Περιεχόμενο
  1. Ψηφιακή επικοινωνία σχετικά με τις πληροφορίες για την υγεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
  2. Ενεργοποίηση — Επίλυση ενός ζητήματος που σχετίζεται με την υγεία 
  3. Κλείσιμο/Ανασκόπηση Ενότητας 6
  4. Ανασκόπηση της όλης κατάρτισης

Ημερολόγιο