Διαδικτυακή εκπαίδευση για τους εκπαιδευόμενους (Trainees_EL)

Περιγραφή

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε ασκούμενους που ακολουθούν την εκπαίδευση προσώπου 2 και είναι συμπληρωματικό αυτής της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιήσουν.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα μέρος όπου σας ευχόμαστε μία χαρούμενη ζωή γεμάτη υγεία!

Σίγουρα θα θέλατε να φροντίσετε τους εαυτούς σας, την οικογένεια και τους φίλους σας. Το Διαδίκτυο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σήμερα και μπορεί να βοηθήσει στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε μία καλύτερη ζωή για εμάς, τις οικογένειες και τους φίλους μας. Μέσω του διαδικτύου μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία και να κάνει διάφορες δραστηριότητες διαδικτυακά, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην υγεία και την ευεξία.

Στόχοι

✔  Να εισαγάγει τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών μαθημάτων

 ✔ Να εισαγάγει τις βασικές έννοιες του ψηφιακού αλφαβητισμού για την υγεία

Διάρκεια:  2 ώρες

Στόχοι

✔ Κατανόηση των διαφόρων κινδύνων για την υγεία των μεταναστών σε όλα τα στάδια του μεταναστευτικού ταξιδιού

✔ Κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών που επηρεάζουν τις αφηγήσεις για την υγεία μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής

✔ Χρήση επιγραμμικών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση των ζητημάτων υγείας και των ειδικών ανά χώρα περιστάσεων που σχετίζονται με την υγεία

✔ Εκμάθηση ειδικής ορολογίας ανά χώρα αναφορικά με την υγεία, διερεύνηση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων

✔ Κατανόηση των κύριων συμπεριφορών προστασίας της υγείας και εκμάθηση τρόπου εύρεσης αξιόπιστων σχετικών διαδικτυακών πηγών

Διάρκεια:  1 ώρα

Στόχοι

✔  Βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των εκπαιδευομένων

✔ Παροχή στους εκπαιδευόμενους μιας πρώτης προσέγγισης για την πλοήγηση στο εθνικό σύστημα υγείας μέσω του διαδικτύου

Διάρκεια:  1 ώρα

Στόχοι

✔ Βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων για να είναι κανείς ψηφιακά ενεργός/η

Διάρκεια:  1- 2 ώρες

Μαθησιακοί Στόχοι

✔  Να είσαι σε θέση να καταλάβεις τι θα αντιμετωπίσεις όταν κάνεις περιήγηση στο διαδίκτυο

✔ Να εντοπίζεις χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία στο διαδίκτυο

✔ Να αντιλαμβάνεσαι τους κινδύνους της αυτό-ίασης

✔ Να εντοπίζεις και να μπορείς να χρησιμοποιείς  τα πλεονεκτήματα της πληροφορίας για την υγεία

✔ Να εντοπίζεις πηγές πληροφοριών υγείας που είναι αξιόπιστες

 

Διάρκεια:  4 συνεδρίες, 30 λεπτά έκαστη (2 ώρες)

Στόχος

✔ Ικανότητα να δρά κάποιος/α σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία στο ψηφιακό περιβάλλον

Διάρκεια:  1 - 2 ώρες

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -