Ενότητα 4 - Γίνομαι ψηφιακά εγγράμματος (Course4-EL)

Περιγραφή

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές στην Ενότητα 4 - " Γίνομαι ψηφιακά εγγράματος" 

 

Συγγραφείς: Παντελής Μπαλαούρας, GUnet; Josemar Alejandro Jimenez, Oxfam; Jenny Wielga, IAT

 

Στόχοι

✔ Βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων για να είναι κανείς ψηφιακά ενεργός/η

 

Ικανότητες

✔Κατανόηση των διαφορών μεταξύ Υπολογιστή, Έξυπνου τηλεφώνου (Έξυπνο τηλέφωνο) και Tablet και τη διαφορετική χρήση τους

✔Δυνατότητα περιήγησης και αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο

✔Γνώσεις σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στο Διαδίκτυο

✔Γνώση σχετικά με τους διαύλους επικοινωνίας στο Διαδίκτυο

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Οδηγίες για τις Πρακτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 4 (ΠΕΔ 4) για τον εκπαιδευτή (PDF) -  Για την προετοιμασία των δια ζώσης συνεδριών και πρακτικών δραστηριοτήτων.
 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (PDF) - Για την προετοιμασία των δια ζώσης συνεδριών. Αποτελεί κείμενο αναφροάς και επεξηγεί τις διαφάνειες. 
 • Διαφάνειες της Ενότητας 4 για τον εκπαιδευτή  (PDF, PPT) - Χρησιμοποιούνται από τον
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Στόχοι

Για τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού στην Υγεία,προϋπόθεση αποτελεί η βελτίωση γενικά του ψηφιακού αλφαβητισμού. Για να επιτευχθεί αυτό, οι επόμενες τρεις ΠΕΔΠΕΔ 4, 5 και 6 — επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα. Έτσι, το πρόγραμμα κατάρτισης MIG-DHL θα προσανατολιστεί στην συνέχεια στις επτά διαστάσεις του ψηφιακού αλφαβητισμού για την υγεία όπως ορίζονται από τον van der Vaart & Drossaert 2017:

 • Λειτουργικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες περιήγησης στο Διαδίκτυο
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Αξιολόγηση της αξιοπιστίας
 • Καθορισμός της συνάφειας
 • Προσθέτοντας περιεχόμενο
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής,

και σε συνάρτηση με την ταξινόμηση κατά DigiComp 2.0 των ψηφιακών ικανοτήτων όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: (1) Πληροφορίες και δεδομένα και αλφαβητισμός2) Επικοινωνία και συνεργασία, 3) Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, 4) Ασφάλεια και  Ιδιωτικότητα 5) Επίλυση προβλημάτων).

‘Ετσι λοιπόν, το ΠΕΔ 4 μπορεί να θεωρηθεί ως μια εισαγωγή στον ψηφιακό αλφαβητισμό. Η έμφαση δίνεται σε λειτουργικές δεξιότητες, όπως ο τρόπος χρήσης μιας ψηφιακής συσκευής, οι ψηφιακές συσκευές που είναι διαθέσιμες, πού και πως μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο καθώς και ποιοι κανόνες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη δράση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Συμμετέχοντες & ρόλοι
 • Μετανάστες: Περίπου 10 (νεοαφιχθέντες) μετανάστες σε κάθε χώρα ως δικαιούχοι της κατάρτισης.
 • Εκπρόσωποι μεταναστών: Περίπου 1-2 εκπρόσωποι μεταναστών, οι οποίοι είναι βασικά πρόσωπα στις κοινότητες μεταναστών ή έχουν ήδη ενσωματωθεί στη χώρα υποδοχής. Οι εκπρόσωποι μεταναστών έχουν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ΠΕΔ, δεδομένου ότι προηγουμένως βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασκούμενοι. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι εκπρόσωποι των μεταναστών να μπορούν να φέρουν την ιδιαίτερη εμπειρία τους όσον αφορά τα μέτρα που έχουν λάβει για τη χρήση και την αξιοποίηση του εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας υποδοχής.
 • Επαγγελματίες υγείας (περίπου 1-2): Είναι σκόπιμο να προσκαλέσετε επαγγελματίες υγείας να συμμετάσχουν στις διάφορες συνεδρίες αυτού του ΠΕΔ ως παρατηρητές και με πρόσβαση στο υλικό και την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μέσω της συμμετοχής τους θα μπορέσουν να κατανοήσουν το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων των μεταναστών και να αποκτήσουν ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμπεριλάβουν τη χρήση ψηφιακών συσκευών στην καθημερινή τους εργασία.
Ικανότητες
 • Κατανόηση των διαφορών μεταξύ Υπολογιστή, Έξυπνου τηλεφώνου (Έξυπνο τηλέφωνο) και Tablet και τη διαφορετική χρήση τους
 • Δυνατότητα περιήγησης και αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο
 • Γνώσεις σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στο Διαδίκτυο
 • Γνώση σχετικά με τους διαύλους επικοινωνίας στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενο εκπαίδευσης
 • Επεξήγηση της διαφοράς μεταξύ ενός έξυπνου τηλεφώνου, ενός tablet και ενός υπολογιστή
 • Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή, ένα έξυπνο τηλέφωνο, ή ένα tablet
 • Πώς να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης ιστού, ποιες μηχανές αναζήτησης υπάρχουν και πώς να δημιουργήσετε μια κείμενο αναζήτησης)
 • Συμβουλές για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο
 • Παρουσίαση διαύλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο
Διάρκεια

Διάρκεια των συνεδριών: 6 ώρες.

 • Διά Ζώσης συνεδρία: 4 ώρες (2 συνεδρίες 2 ωρών)
 • Διαδικτυακή συνεδρία: Σε 2 ώρες.
Εγκάρσια εκπαίδευση
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Γλωσσικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
Μεθοδολογία
 • Ενεργή και συμμετοχική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Συζήτηση
  • Παιχνίδι ρόλων
  • Ομαδική εργασία
 • Διαδικτυακή εκπαίδευση:
  • Πρακτική εφαρμογή -μέσω εργασιών- ορισμένων συμβουλών που συμφωνήθηκαν στην τάξη.
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο:
  • Παρουσιάσεις PowerPoint
  • Κείμενα (word, pdf). Επεξήγηση των κύριων εννοιών που εμφανίζονται στην παρουσίαση (διαφάνειες)
 • Διαδικτυακές συνεδρίες:
  • Διαδικτυακές αναθέσεις στην πλατφόρμα κατάρτισης

Ενότητες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια: 2 ώρες 
 • Περιεχόμενο
  1. 'Εναρξη (ημέρα 1)
  2. Πρακτική δραστηριότητα: Γνωριμία με διαφορετικές ψηφιακές συσκευές
  3. Πρακτική δραστηριότητα: Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 2 ώρες

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια: 2 ώρες 
 • Περιεχόμενο
  1. Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων
  2. Ψηφιακή επικοινωνία
  3. Κλείσιμο - Ανασκόπηση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -