Δια ζώσης συνεδρία 2: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία (Ημέρα 1)

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 4 ώρες (σε 1 ή 2 ημέρες)
 • Content
  1. 'Εναρξη 
  2. Παράγοντες κινδύνου για θέματα υγείας σύμφωνα με τα διάφορα στάδια μετανάστευσης
  3. Διερεύνηση της υγείας και της ψυχικής υγείας των μεταναστών 
  4. Στρατηγικές πρόληψης   

Εκπαιδευτικό υλικό

DPTA 2 EL.pdf
Handbook 2_EL.pdf
Module 2 EL.pdf
Module 2 EL.pptx
Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 2

Ημέρα 1

Δράση 2.1.1 Έναρξη  

Στόχος της εναρκτήριας συνεδρίας είναι να υπάρξει μια μικρή εισαγωγή στους στόχους και τις δραστηριότητές της

 • Διάρκεια: 10 λεπτά
 • Εργαλεία:
  • ΅Ενότητα 2 – 2.1.1 Έναρξη (PPT)

 

Δράση 2.1.2 Παράγοντες κινδύνου για θέματα υγείας σύμφωνα με τα διάφορα στάδια μετανάστευσης

Κίνδυνοι για την υγεία των μεταναστών προκύπτουν σε κάθε στάδιο της μετανάστευσης, αρχής γενομένης από τη χώρα καταγωγής (ιδίως εάν προέρχονται από ασταθείς καταστάσεις ή συγκρούσεις). Διάφοροι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν επίσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στη χώρα προορισμού ή διέλευσης, αλλά και στο στάδιο της μετεγκατάστασης. Για τη Δράση 2.1.2. ο εκπαιδευτής θα ζητήσει πρώτα από τους συμμετέχοντες να μιλήσουν αυθόρμητα για τους διάφορους κινδύνους για την υγεία που μπορεί να προκύψουν από τη μετανάστευση, χωρίς να ορίσουν τα παραπάνω στάδια. Καθώς μοιράζονται τις απόψεις τους,  ο εκπαιδευτής θα καταγράψει όλες τις σκέψεις των συμμετεχόντων ή θα αφήσει τους συμμετέχοντες να τις σημειώσουν. Συνιστάται η χρήση των πινάκων παρουσιάσεων (flipcharts) για να σημειώσετε τα πάντα. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ένα εισαγωγικό βίντεο και θα ακολουθήσει λεπτομερής εξήγηση των κινδύνων για την υγεία ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Θα διερευνηθούν χρήσιμοι διαδικτυακοί πόροι,  οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν τους μετανάστες στην κατανόηση των διαφορών όσον αφορά την υγεία και τις θεραπείες μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής.  

Δράση 2.1.3: Διερεύνηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των μεταναστών

Οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί κινδυνεύουν από συγκεκριμένα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας. Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τα συμπτώματα των προβλημάτων υγείας και ψυχικής υγείας που είναι πιο διαδεδομένα στον μεταναστευτικό πληθυσμό. Ο εκπαιδευτής θα συντονίσει, στη συνέχεια, μια ομαδική συζήτηση, διερευνώντας την αφήγηση της ασθένειας των συμμετεχόντων, με στόχο να ξεπεραστούν πολιτισμικά εμπόδια που μπορεί να επηρεάσουν την γνώση  για την υγεία. Για να υλοποιηθεί αυτό θα τεθούν συγκεκριμένα ερωτήματα, με βάση τα ερωτήματα του Kleinman (2007)

 1. Πώς αποκαλείς το πρόβλημα;
 2. Τι πιστεύετε ότι προκάλεσε το πρόβλημα;
 3. Γιατί νομίζεις ότι ξεκίνησε όταν ξεκίνησε;
 4. Τι νομίζεις ότι προκαλεί η αρρώστια; Πώς λειτουργεί;
 5. Πόσο σοβαρή είναι η ασθένεια; Θα έχει μια μακρά ή σύντομη πορεία;
 6. Τι είδους θεραπεία πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ο ασθενής;
 7. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που προκάλεσε η ασθένεια;
 8. Τι φοβάστε περισσότερο για την ασθένεια;" Οι ερωτήσεις θα συμπεριληφθούν στη σχετική παρουσίαση (ppt), η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα θα συζητήσει μια συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης ή θα δράσει σε ένα παιχνίδι ρόλων, εντοπίζοντας τα συμπτώματα της νόσου και προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις. Ο εκπαιδευτής σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται το γιατρό τους για τη διάγνωση και ειδικά για τη θεραπεία.

 • Διάρκεια: 90 λεπτά
 • Εργαλεία: Ενότητα 2 - 1.3. Διερεύνηση της υγείας και της ψυχικής υγείας των μεταναστών (PPT)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΑ

Δράση 2.1.4 Στρατηγικές πρόληψης

Θα εξηγηθούν στρατηγικές προώθησης της σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως ο εμβολιασμός, η διατροφή, η προετοιμασία γευμάτων με χαμηλό προϋπολογισμό, η σημασία της σωματικής άσκησης, ο έλεγχος για συγκεκριμένες ασθένειες, οι αρχές υγιεινής (π.χ. για ορισμένες ασθένειες σε πανδημία), η υγεία των γυναικών, η ειδική φροντίδα κατά την εγκυμοσύνη, οι ειδικές απαιτήσεις για τη φροντίδα των βρεφών, η οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην ψυχική υγεία.

Οι προληπτικές στρατηγικές θα πρέπει να προέρχονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, π.χ. με οπτικοποίηση, χρησιμοποιώντας κάρτες και ένα πίνακα σημειώσεων (pinboard) για σημειώσεις ή ένα ψηφιακό εργαλείο συνεργασίας, όπως το SLIDO ή το MIRO (ανάλογα με τον τεχνικό εξοπλισμό της εγκατάστασης). Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει τους συμμετέχοντες στον εντοπισμό των σημαντικότερων θεματικών. Ο στόχος δεν είναι να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες θεματικές αλλά να φιλτράρει αυτά που είναι πιο σημαντικά για τους συμμετέχοντες.         

 • Διάρκεια: 60 λεπτά
 • Εργαλείο: Ενότητα 2 – 2.1.4 Στρατηγικές πρόληψης (PPT)

Δράση 2.1.5 Λήξη — ανασκόπηση

Ο εκπαιδευτής θα συνοψίσει τα κύρια σημεία της εκπαίδευσης και θα εξηγήσει τις εργασίες για τους εκπαιδευόμενους που θα υλοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.