Δια ζώσης συνεδρία 5.3: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία (Ημέρα 3)

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή (ημέρα 3)
  2. Αξιολόγηση των πληροφοριών 
  3. Αποτελέσματα της αξιολόγησης
  4. Λήξη — ενημέρωση

Δράση 5.3.1 Έναρξη

Μόλις οι συμμετέχοντες είναι στην τάξη, ο εκπαιδευτής θα εισαγάγει τους στόχους της συνεδρίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, των δραστηριοτήτων και του σχεδιασμού.

 • Διάρκεια: 10 λεπτά
 • Εργαλείο: Ενότητα 5-5.3.1 Ανοίγοντας (PPT)

Δράση 5.3.2: Αξιολόγηση των πληροφοριών

Στην αρχή της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου από την ηλεκτρονική συνεδρία. Δείχνει ποια κριτήρια ήταν πιο σημαντικά για τους μαθητές κατά την αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο Διαδίκτυο (π.χ. γρήγορη πρόσβαση με συγκέντρωση στις πρώτες 2 αρχικές σελίδες της αναζήτησης Google). Στη συνέχεια θα ρωτήσει πώς θα βαθμολογούσαν οι εκπαιδευόμενοι τις διαδικτυακές πληροφορίες που ελήφθησαν σε σχέση με ορισμένα κριτήρια, αξιολογώντας έτσι την αξιοπιστία των πληροφοριών. Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ελέγξουν προσεκτικά τους (3-5) παρόχους πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για να επικυρώσουν τους ιστότοπούς τους που ερευνήθηκαν στην ηλεκτρονική συνεδρία σύμφωνα με τις ερωτήσεις.

 • Διάρκεια: 60 λεπτά
 • Εργαλείο: Ενότητα 5-5.3.2 Αξιολόγηση των πληροφοριών (PPT)

Διάλειμμα: 10 λεπτά

Δράση 5.3.3 — Αποτελέσματα της αξιολόγησης

Μετά το διάλειμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την αξιολόγηση του περιεχομένου που παρέχεται από διαφορετικούς δικτυακούς τόπους και πύλες. Ο εκπαιδευτής ρωτά τους εκπαιδευόμενους ποιος από αυτούς εξακολουθεί να εμπιστεύεται/δεν εμπιστεύεται πλέον τις πληροφορίες στον επιλεγμένο ιστότοπο και γιατί. Ο εκπαιδευτής συνοψίζει το περιεχόμενο της συνεδρίας και προσπαθεί να αποσαφηνίσει πιθανές απορίες και ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της διαδικτυακής κατάρτισης.

 • Διάρκεια: 60 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων ή των ομάδων)
 • Εργαλείο: συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους.

Δράση 5.3.4 — Λήξη — ενημέρωση

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει το περιεχόμενο της συνεδρίας και προσπαθεί να αποσαφηνίσει πιθανές απορίεςκαι ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής καλεί τους εκπαιδευόμενους για την επόμενη δια ζώσης εκπαιδευτική συνεδρίακαι τους ζητά να διατηρήσουν τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την διαδικτυακή συνεδρία. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της διαδικτυακής κατάρτισης και δίνει μια ένδειξη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

 • Διάρκεια: 10 λεπτά.