Δια ζώσης συνεδρία 5.4: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία (Ημέρα 4)

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή (ημέρα 4)
  2. Πρακτικές δραστηριότητες, μέρος Α και Β
  3. Λήξη — ενημέρωση

Δράση 5.4.1 Έναρξη

Μόλις οι συμμετέχοντες φτάσουν στην τάξη, ο εκπαιδευτής θα εισαγάγει τους στόχους της συνεδρίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών στόχων, των δραστηριοτήτων και του σχεδιασμού.

 • Διάρκεια: 10 λεπτά
 • Εργαλείο: Ενότητα 5-5.4.1 Ανοίγοντας (PPT)

Δράση 5.4.2 Πρακτικές ασκήσεις. Μέρος 1.

Οι παρακάτω ενέργειες στοχεύουν να παρουσιάσουν δραστηριότητες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν πράξη τη γνώση που έχουν αναπτύξει στο πρώτο μέρος της ΠΕΔ 5 και κατά τη διάρκεια της ΠΕΔ 4. Προτείνονται πρακτικές δραστηριότητες για τη δοκιμή των περισσότερων δεξιοτήτων (δεξιότητες: 6: προσθήκη περιεχομένου που δημιουργούν μόνοι τους· 7: η προστασία της ιδιωτικικότητας θα είναι το αντικείμενο της ενότητας 6) που πρέπει να εκτελέσουν οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες ή μεμονωμένα. Στόχος είναι να ελεγχθεί για κάθε δραστηριότητα εάν οι εκπαιδευόμενοι έχουν αποκτήσει σωστά τις δεξιότητες. Επιπλέον, αξιολογείται ο γενικός αλφαβητισμός υγείας των μαθητών και αν έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε προηγούμενες μαθησιακές ενότητες.

Η μεθοδολογία της δραστηριότητας θα είναι η επίλυση πρακτικών υποθέσεων σε ζευγάρια. Οι εξηγήσεις προτείνονται στα ζευγάρια (είτε στα χαρτιά είτε μέσω του διαδικτυακού εργαλείου). Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές συσκευές για να λύσουν τις περιπτώσεις και στη συνέχεια θα τις παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα. Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναλάβει διαφορετικούς ρόλους: είτε να βοηθήσει στην επίτευξη του σωστού αποτελέσματος είτε να περιμένει από τους εκπαιδευόμενους να επιτύχουν το αποτέλεσμα που πιστεύουν ότι είναι σωστό και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει αυτό το αποτέλεσμα.

 • Διάρκεια: 40 λεπτά
 • Εργαλεία: ηλεκτρονικές συσκευές, κάρτες, Ενότητα 5-5.4-5.4.2 Πρακτικές ασκήσεις, Δραστηριότητες 1-4 (PPT)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Δραστηριότητα 1 – Θέλω να βρω πληροφορίες στο Διαδίκτυο σχετικά με το αν είναι σκόπιμο να γίνει εμβολιασμός κατά της γρίπης, δεδομένης της πανδημίας, πώς θα αναζητήσω πληροφορίες;
 • Δραστηριότητα 2 — Θέλω να γίνω αιμοδότης, πού μπορώ να βρω τις πληροφορίες; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη δωρεά αίματος; Πού μπορώ να πάω να δωρίσω αίμα;
 • Δραστηριότητα 3 – Πώς μπορώ να βρω νοσοκομείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; Αν μου συμβεί κάτι όσο είμαι σπίτι, σε ποιο νοσοκομείο πρέπει να πάω;
 • Δραστηριότητα 4 – Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού με το γιατρό μου;

Δεξιότητες DHL για την αξιολόγηση των παραπάνω δραστηριοτήτων: 1- Λειτουργικές δεξιότητες, 2 — Δεξιότητες περιήγησης, 3 — Αναζήτηση πληροφοριών, 4- Αξιολογώντας την αξιοπιστία, 5 — Καθορισμός της συνάφειας.

Διάλειμμα: 15 λεπτά

Δράση 5.4.3 Πρακτικές ασκήσεις. Μέρος 2. Παρακολούθηση της προηγούμενης άσκησης

 • Διάρκεια: 40 λεπτά
 • Εργαλεία: ηλεκτρονικές συσκευές, κάρτες, Ενότητα 5-5.4 Πρακτικές ασκήσεις, Δραστηριότητες: Δραστηριότητες 5-8 (PPT)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Δραστηριότητα 5 – Νομίζω ότι έχω διάστρεμμα, ποιος πρέπει να το εξετάσει, πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού;
 • Δραστηριότητα 6 – Έχω πονόδοντο, πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες;
 • Δραστηριότητα 7 – Πώς μπορώ να ζητήσω ραντεβού με τον ψυχίατρο;
 • Δραστηριότητα 8 – Πώς γνωρίζω ποια φαρμακεία κοντά μου; Τι μπορώ να πάρω σε ένα φαρμακείο;

Δεξιότητες DHL για την αξιολόγηση των παραπάνω δραστηριοτήτων: 1- Λειτουργικές δεξιότητες, 2 — Δεξιότητες περιήγησης, 3 — Αναζήτηση πληροφοριών, 4- Αξιολογώντας την αξιοπιστία, 5 — Καθορισμός της συνάφειας.

Δράση 5.4.4 Λήξη — ενημέρωση

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει το περιεχόμενο της συνεδρίας και προσπαθεί να αποσαφηνίσει πιθανές απορίες και ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής καλεί τους εκπαιδευόμενους για την επόμενη δια ζώσης εκπαιδευτική συνεδρία.. Ο εκπαιδευτής θα κάνει προεπισκόπηση μέρους του περιεχομένου που θα καλυφθεί στο ΠΕΔ 6.

 • Διάρκεια: 10 λεπτά
 • Εργαλεία: Ενότητα 5-5.4-5.4.1 Λήξη — ενημέρωση (PPT)