Διαδικτυακή εκπαίδευση 5.4: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία

 • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
  • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
  • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
 • Διάρκεια: 30 λεπτά

Για τη διαδικτυακή συνεδρία, οι εργασίες έχουν προετοιμαστεί για να ολοκληρωθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου. Προτείνεται οι εκπαιδευόμενοι να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη νόσο COVID, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα της υγείας. Με ερωτήσεις όπως: ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση; Ποια είναι τα κύρια μέτρα ασφάλειας της υγείας που λαμβάνονται στην Ελλάδα; Πώς θα πρέπει να ενεργήσω σήμερα εάν έχω συμπτώματα; κλπ.

 • Διάρκεια: 30 λεπτά
 • Εργαλείο: η διαδικτυακή πλατφόρμα και οι ηλεκτρονικές αναθέσεις σε αυτήν.

5.4 Εργασία σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τον COVID. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Ποιά είναι η τρέχουσα κατάσταση;
 • Ποιά είναι τα κύρια μέτρα ασφαλείας υγείας που υιοθετούνται στην χώρα που ζείτε;
 • Πώς πρέπει να δράσετε σήμερα εάν έχετε συμπτώματα;

Εργαλεία

5.4 Δραστηριότητες
5.4 Δραστηριότητες