Ενότητα 4 - Γίνομαι ψηφιακά εγγράμματος

Στόχοι

✔ Βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων για να είναι κανείς ψηφιακά ενεργός/η

Διάρκεια:  1- 2 ώρες

Ικανότητες

✔ Κατανόηση των διαφορών μεταξύ Υπολογιστή, Έξυπνου τηλεφώνου (Έξυπνο τηλέφωνο) και Tablet και τη διαφορετική χρήση τους

✔ Δυνατότητα περιήγησης και αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο

✔ Γνώσεις σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στο Διαδίκτυο

✔ Γνώση σχετικά με τους διαύλους επικοινωνίας στο Διαδίκτυο

 

Δραστηριότητα: Μελέτησε, προαιρετικά, την διαδικτυακή παρουσίαση της ενότητας

Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 4

 

Δραστηριότητες για το σπίτι: 

  • 4.1 Δημιουργία κειμένου αναζήτησης: Κάθε συμμετέχων σκέφτεται ένα θέμα για το οποίο θέλει να μάθει περισσότερα και δημιουργεί ένα κείμενοαναζήτησης για να βρει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.
  • 4.2 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Κάθε συμμετέχων γράφει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκπαιδευτή, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου αναζήτησης που χρησιμοποίησε στις μηχανές αναζήτησης και των βασικών πληροφοριών που έχει βρει για την έρευνα.

Δραστηριότητα 4.1: Δημιουργία κειμένου αναζήτησης

  • Επαναλάβετε την δραστηριότητα "Κείμενα για την αναζήτηση" που κάνατε στην τάξη με νέο θέμα.
  • Σκεφτείτε ένα θέμα για το οποίο θέλετε να μάθετε περισσότερα και βρείτε ένα κείμενο αναζήτησης το οποίο θα υποβάλλετε στην μηχανή αναζήτησης για σας εμφανίσει τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Το κείμενο αναζήτησης και τις πληροφορίες θα τις χρειαστείτε και στην επόμενη δραστηριότητα 4.2.

Δραστηριότητα 4.2: Σύνταξη και αποστολή email

  • Συντάξτε και στείλτε στον εκπαιδευτή ένα τυπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για το θέμα υγείας για το οποίο αναζητήσατε πληροφορίες στην προηγούμενη δραστηριότητα 4.1. Συμπεριλάβετε  το κείμενο αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε στις μηχανές αναζήτησης καθώς και τις βασικές πληροφορίες που έχετε βρει.