Ενότητα 5 - Πλοήγηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω του Διαδικτύου

Μαθησιακοί Στόχοι

✔  Να είσαι σε θέση να καταλάβεις τι θα αντιμετωπίσεις όταν κάνεις περιήγηση στο διαδίκτυο

✔ Να εντοπίζεις χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία στο διαδίκτυο

✔ Να αντιλαμβάνεσαι τους κινδύνους της αυτό-ίασης

✔ Να εντοπίζεις και να μπορείς να χρησιμοποιείς  τα πλεονεκτήματα της πληροφορίας για την υγεία

✔ Να εντοπίζεις πηγές πληροφοριών υγείας που είναι αξιόπιστες

 

Διάρκεια:  4 συνεδρίες, 30 λεπτά έκαστη (2 ώρες)

Ικανότητες

 Αναζήτηση-Εύρεση: Ικανότητα του εκπαιδευόμενου να ψάχνει την πληροφορία υγείας στο διαδίκτυο

 Κατανόηση: Ικανότητα του εκπαιδευόμενου να κατανοεί την πληροφορία υγείας και να καταλαβαίνει την έννοια της

Αξιολόγηση: Ικανότητα του εκπαιδευόμενου να αξιολογεί και να αντιλαμβάνεται την αξιοπιστία και χρησιμότητα της πληροφορίας υγείας που βρήκε στο διαδίκτυο

 

Δραστηριότητα: Μελέτησε, προαιρετικά, την διαδικτυακή παρουσίαση της ενότητας

Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 5

 

Δραστηριότητες για το σπίτι

Δραστηριότητα 5.1 

Εκτελέστε τις ακόλουθες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα εργαλεία ψηφιακής υγείας:

5.1.1) Μπείτε στον ιστότοπο του εθνικού συστήματος υγείας και πραγματοποιείστε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Υπάρχουν πληροφορίες για τους εμβολιασμούς; Κατεβάστε το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
 • Βρείτε πληροφορίες για το εμβόλιο κατά της γρίπης. Όταν φτάσετε στις πληροφορίες, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
 • Τι λέει το εθνικό σύστημα υγείας για την Πρόληψη της κατανάλωσης αλκοόλ στην εγκυμοσύνη; Γράψτε την απάντησή σας στο παρακάτω πλαίσιο:
 • Τι είναι ο διαβήτης και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το εθνικό σύστημα υγείας; Σημειώστε την απάντησή σας στο παρακάτω πλαίσιο:
 • Βρείτε τη λίστα με τις ασθένειες που έχουν συλλόγους που έχουν σχηματιστεί από τα άτομα που πάσχουν από αυτές και, σε ορισμένες από αυτές, και από τα μέλη της οικογένειάς τους. Όταν βρείτε τις πληροφορίες, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
 •  Συμβουλευτείτε τα κέντρα υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εξειδικευμένης φροντίδας που σας έχουν ανατεθεί. Όταν βρείτε τις πληροφορίες, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
 • Μπορείτε να ζητήσετε ένα ραντεβού ηλεκτρονικά εάν έχετε συμπτώματα του COVID-19;

5.1.2) Μπείτε στο eΡαντεβού και πραγματοποιείστε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Κλείστε ένα ραντεβού με γιατρό σε μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μόλις το δημιουργήσετε, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Σε περίπτωση που δεν χρειάζεται να κρατήσετε το ραντεβού, ακυρώστε το.

5.1.3) Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και πραγματοποιείστε την ακόλουθη δραστηριότητα:

 • Ποια είναι τα εμβόλια κατά του COVID που σύμφωνα με τον ΠΟΥ πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ασφάλειας και αποτελεσματικότητας;

5.1.4) Επισκεφτείτε το https://covid19.gov.gr/ και πραγματοποιείστε την παρακάτω δραστηριόττητα:

 • Δείτε τα τελευταία νέα για τον κορωναϊό.

5.1.5) Επισκεφτείτε το https://www.iatronet.gr/ και πραγματοποιείστε τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Μάθετε πώς να αποτρέψετε τις οδοντικές ασθένειες και γράψτε την απάντησή σας σε ένα κειμενογράφο.
 • Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα της εγκυμοσύνης; Γράψτε την απάντησή σας σε ένα κειμενογράφο.
 • Βρείτε πληροφορίες που σχετίζονται με την ψυχολογία των παιδιών. Όταν βρείτε τις πληροφορίες, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
Διαδικτυακή δραστηριότητα 5.1 (pdf)
Διαδικτυακή δραστηριότητα 5.1 (word)

Δραστηριότητα 5.2:

 • Σκεφτείτε, ποια κριτήρια είναι πιο σημαντικά για εσάς όταν ψάχνετε στο διαδίκτυο για πληροφορίες.
 • Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.
 • Συζητήστε το με τον εκπαιδευτή σας στην επόμενη συνάντηση στην τάξη.
Ερωτηματολόγιο για τη Δραστηριότητα 5.2 (word)

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τα κριτήρια αναζήτησης για πληροφορίες υγείας στο διαδίκτυο.

Ερωτηματολόγιο για τη Δραστηριότητα 5.2 (pdf)

Δραστηριότητες 5.3.1 και 5.3.2

5.3.1 Λίστα ελέγχου για την ποιοτική αξιολόγηση εργαλείων ψηφιακής υγείας (word)
5.3.1 Λίστα ελέγχου για την ποιοτική αξιολόγηση εργαλείων ψηφιακής υγείας (pdf)
5.3.2 'Έντυπο - Aναγνώριση των οφελών και των προκλήσεων των διαδικτυακών εργαλείων Ψηφιακής Υγείας (word)
5.3.2 'Έντυπο - Aναγνώριση των οφελών και των προκλήσεων των διαδικτυακών εργαλείων Ψηφιακής Υγείας (pdf)

Δραστηριότητα 5.4

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τον COVID. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Ποιά είναι η τρέχουσα κατάσταση;
 • Ποιά είναι τα κύρια μέτρα ασφαλείας υγείας που υιοθετούνται στην χώρα που ζείτε;
 • Πώς πρέπει να δράσετε σήμερα εάν έχετε συμπτώματα;
Δραστηριότητα 5.4 (word)
Δραστηριότητα 5.4 (pdf)