Δια ζώσης συνεδρία 5.1: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία (Ημέρα 1)

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά)
 • Περιεχόμενο
  • 'Εναρξη (ημέρα 1)
  • Εισαγωγή πλατφορμών και εφαρμογών ψηφιακών εργαλείων υγείας
  • Συμπεράσματα
  • Κλείσιμο - ενημέρωση

 Εκπαιδευτικό Υλικό

DPTA 5 EL.pdf
Handbook 5_EL.pdf
Module 5 EL.pdf
Module 5 EL.pptx
Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 5

Ημέρα 1

Δράση 5.1.1 Έναρξη

Μόλις οι συμμετέχοντες φτάσουν στην τάξη, ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει το περιεχόμενο της συνεδρίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, των δραστηριοτήτων και του σχεδιασμού. Ο εκπαιδευτής — και πάλι — εξηγεί το ρόλο του/της. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους παρευρισκόμενους ομότιμους μετανάστες  και γιατρούς και εξηγεί τους ρόλους τους. Ο στόχος της εισαγωγής είναι

 • να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα χαρούμενης επανένωσης και αναγνώρισης γνώριμων προσώπων
 • να καταλἀβετε με μια ματιά το κίνητρο και τη διάθεση των συμμετεχόντων

 

 • Διάρκεια: 10 λεπτά
 • Εργαλείο: Ενότητα 5-5.1.1 Ανοίγοντας (PPT)

Δράση 5.1.2 Εισαγωγή πλατφορμών και εφαρμογών ψηφιακών εργαλείων υγείας

Δεδομένου ότι στόχος αυτού του ΠΕΔ είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού στον τομέα της υγείας χρησιμοποιώντας τις κύριες πηγές και εφαρμογές στη χώρα/περιφέρεια όπου βρίσκονται οι συμμετέχοντες, το DPTA θα ξεκινήσει με την παρουσίαση αυτών των κύριων διαδικτυακών πηγών/εφαρμογών. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις πηγές και τις εφαρμογές (σε περίπτωση που δεν το έχουν ήδη πράξει στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων ΠΕΔ 1-4) ώστε να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν στις ακόλουθες δράσεις ΠΕΔ. Ο εκπαιδευτής θα εισαγάγει διαφορετικές πλατφόρμες ψηφιακών εργαλείων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εννοιών και τύπων, δίνοντας σαφή παραδείγματα για κάθε τύπο αυτών των εννοιών.

 • Για να γίνει αυτό, ο εκπαιδευτής θα ξεκινήσει με μια επισκόπηση των σημαντικότερων εφαρμογών και ιστότοπων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πλοήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο Διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει τι περιέχουν αυτοί οι ιστότοποι (γιατί είναι χρήσιμοι) και τι είναι δυνατόν να γίνει μέσω αυτών (συμπεριλαμβανομένων των κύριων λειτουργιών των εφαρμογών). Μόλις παρουσιαστεί αυτό, ο εκπαιδευτής ξεκινά μια συζήτηση με όλους τους εκπαιδευόμενους, ρωτώντας τους τι πιστεύουν ότι είναι οι πιο χρήσιμες ιστοσελίδες/εφαρμογές γι’ αυτούς και γιατί. Ο εκπαιδευτής μεταφέρει τις βασικές ιδέες στον μαυροπίνακα ή ζητά από έναν συμμετέχοντα να το κάνει.
 • Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής έχει μια ιδέα για τις βασικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκαταλήψεων, των μύθων κ.λπ. που έχουν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία υγείας. Για να καταστεί αυτή η δραστηριότητα πιο δυναμική, ο εκπαιδευτής μπορεί να προετοιμάσει ορισμένες ερωτήσεις για να ενισχύσει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

 

 • Διάρκεια: 40 λεπτά
 • Εργαλεία:
  • Ενότητα 5-5.1.2 Εισαγωγή πλατφορμών και εφαρμογών ψηφιακών εργαλείων υγείας (PPT)
  • Υπόδειγμα για τον προσδιορισμό των οφελών/προκλήσεων των ψηφιακών εργαλείων υγείας

Διάλειμμα 10 λεπτά.

Δράση 5.1.3 Συμπεράσματα

Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων βημάτων, ο εκπαιδευτής προτείνει στους εκπαιδευόμενους  να σχηματίσουν ομάδες (3 ομάδες 5 ατόμων ή 5 ομάδες 3 ατόμων) και τους ρωτά:

 • Ποια είναι τα κύρια οφέλη/προβλήματα που οι ψηφιακές πλατφόρμες υγείας και οι εφαρμογές μπορούν να έχουν για εσάς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή σας;
 • Πιστεύετε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές υγείας μπορεί να σας ενδιαφέρουν για να διαχειριστείτε τη δική σας υγεία;

Κάθε ομάδα ασχολείται με αυτές τις ερωτήσεις και καταλήγει σε κοινά συμπεράσματα, ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας εξηγεί στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους τα κύρια συμπεράσματα που έχουν επιτύχει. Λάβετε υπόψη ότι θα έχετε διαφορετικά προφίλ, προσπαθήστε να δώσετε παραδείγματα κατανοητά για όλους τους τύπους προφίλ.

 • Διάρκεια: Σε 30 λεπτά.
 • Εργαλείο: Ενότητα 5-5.1.3 Συμπεράσματα (PPT)

Συμπεριλάβετε χρόνο για ερωτήσεις και συζητήσεις.

Δράση 5.1.4 Λήξη — ενημέρωση

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους ανατροφοδότηση και σχόλια, προσπαθεί να λύσει πιθανές απορίες και ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής εξηγεί πώς λειτουργεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (χρήστης, κωδικός πρόσβασης, δομή, εργαλεία, φόρουμ, διαδικτυακά σεμινάρια κ.λπ.).

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους εκπαιδευόμενους πώς θα λειτουργήσουν οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες και τι αναμένεται από αυτούς και εξηγεί με συγκεκριμένο τρόπο τις δραστηριότητες που θα γίνουν στην επόμενη διαδικτυακή εκπαιδευτική συνεδρία. Ο εκπαιδευτής καλεί τους εκπαιδευόμενους στην επόμενη πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτική συνεδρία.

 • Διάρκεια: Σε 10 λεπτά.
 • ΕΕργαλείο: Ενότητα 5-5.1.4 Λήξη — ενημέρωση (PPT)

Συμπεριλάβετε χρόνο για ερωτήσεις και αλληλεπίδραση.