Διαδικτυακή εκπαίδευση 5.1: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία

  • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
    • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
    • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
  • Διάρκεια: 30 λεπτά

Οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν τις διάφορες πρακτικές δραστηριότητες που πρέπει να κάνουν στην κύρια πλατφόρμα του έργου. Θα ερωτηθούν ποια εφαρμογή/πηγή δημόσιων πληροφοριών θα χρησιμοποιήσουν για να αναζητήσουν ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία τους. Η κύρια ιδέα είναι να παρουσιαστούν αρκετές δραστηριότητες για τους εκπαιδευόμενους ώστε να εντοπίζουν τις πιο σχετικές εφαρμογές και ιστοσελίδες του εθνικού συστήματος υγείας.

Το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτή στην επόμενη συνεδρία ως σημείο εκκίνησης για τη διά ζώσης συνεδρία.

Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 5

Δραστηριότητες για το σπίτι

5.1 Δραστηριότητες διαδικτυακά
5.1 Δραστηριότητες διαδικτυακά