Δια ζώσης συνεδρία 5.2: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία (Ημέρα 2)

 

teacher-icon-27.png

 • Τύπος: Δια ζώσης συνεδρία, πρόσωπο με πρόσωπο
 • Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά
 • Περιεχόμενο
  1. Εισαγωγή (ημέρα 2)
  2. Τι είδους πληροφορίες μπορούμε να βρούμε στο Διαδίκτυο;
  3. Πρακτική δραστηριότητα
  4. Συμπεράσματα
  5. Κλείσιμο

Δράση 5.2.1 Eισαγωγή

Μόλις οι συμμετέχοντες είναι στην τάξη, ο εκπαιδευτής θα ξεκινήσει τη συνεδρία, εισάγοντας τους στόχους, τις δραστηριτητες και τον σχεδιασμό. Ο εκπαιδευτής — και πάλι — εξηγεί το ρόλο του/της. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους παρευρισκόμενους ομότιμους μετανάστες και γιατρούς και εξηγεί τους ρόλους τους. Οι στόχοι της εισαγωγής είναι

 • να δώσει μια προοπτική για την κατάρτιση
 • να παρουσίασειτων δραστηριοτήτων κατάρτισης σε επισκόπηση

 

 • Διάρκεια: 10 λεπτά
 • Εργαλείο: Ενότητα 5-5.2.1 Εισαγωγή (PPT)

Δράση 5.2.2 Ομάδα Δυναμική — τι είδους πληροφορίες μπορούμε να βρούμε στο Διαδίκτυο;

Ο εκπαιδευτής ξεκινά με την υπόθεση ότι όλοι έχουν ήδη προσπαθήσει να βρουν πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο. Ζητά από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μια κοινή και γνωστή ασθένεια (όπως κεφαλαλγία, γρίπη, αιμάτωμα) και τους ενθαρρύνει να σημειώσουν τις απαντήσεις σε κάρτες με διαφορετικό χρώμα (ένα χρώμα για κάθε ασθένεια) και να καρφώσουν τις κάρτες σε έναν πίνακα καρφιτσών.

 • Διάρκεια: 45 λεπτά
 • Εργαλεία:
  • Κάρτες, πίνακας καρφιτσών, καρφίτσες
  • Ενότητα 5-5.2.2 & 5.2.3 Πώς να βρείτε πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο (PPT)

Διάλειμμα: 10 λεπτά

Δράση 5.2.3 — Πρακτική δραστηριότητα:

Μετά το διάλειμμα, οι συμμετέχοντες καλούνται να συγκεντρωθούν σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα αναμένεται

 • Ελέγξει πού βρίσκονται οι περισσότερες πληροφορίες
 • Πόσες διαφορετικές πηγές προσφέρουν πληροφορίες
 • Τη φύση της πλειοψηφίας των παρεχόμενων πληροφοριών.
 • Διάρκεια: 45 λεπτά
 • Εργαλεία:
  • χαρτί και στυλό για να σημειώσετε τα αποτελέσματα
  • Ενότητα 5-5.2.2 & 5.2.3 Πώς να βρείτε πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο (PPT)

Δράση 5.2.4 Συμπεράσματα

Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν το αποτέλεσμα με βάση τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις επιλογές τους. Δίνουν τη γνώμη τους για τη μεθοδολογία της συνεδρίας, π.χ. σχετικά με την πρόσθετη αξία της ομαδικής εργασίας, τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών υποβάθρων των συμμετεχόντων και αν είχαν παρόμοιες ή διαφορετικές εμπειρίες.

 • Διάρκεια: 30 λεπτά
 • Εργαλεία:
  • Ομαδική συζήτηση που υποστηρίζεται από τις σημειώσεις και τον πίνακα καρφιτσών
  • Ενότητα 5-5.2.4 Συμπεράσματα (PPT)

Δράση 5.2.5 Λήξη — ενημέρωση

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει το περιεχόμενο της συνεδρίας και προσπαθεί να αποσαφηνίσει πιθανές απορίεςκαι ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτής καλεί τους εκπαιδευόμενους στην επόμενη πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτική συνεδρία  και τους ζητά να διατηρήσουν τις πληροφορίες που συλλέγονται στην διαδικτυακή συνεδρία. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της διαδικτυακής κατάρτισης και δίνει μια ένδειξη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

 • Διάρκεια: Σε 10 λεπτά.
 • Εργαλείο: Ενότητα 5-5.2.5 Λήξη — ενημέρωση (PPT)