Διαδικτυακή εκπαίδευση 5.2: Κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια και εργαλεία

  • Τύπος: Διαδικτυακή εκπαίδευση
    • συμπήρωματική για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν την δια ζώσης εκπαίδευση
    • για οποιοδήποτε, με αυτοεκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτή
  • Διάρκεια: 30 λεπτά

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με την προηγούμενη προσωπική δραστηριότητα. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να αντικατοπτρίζουν το είδος των κριτηρίων που είναι πιο σημαντικά για αυτούς μέσω της αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

  • Διάρκεια: 30 λεπτά
  • Εργαλείο: Έντυπο ερωτηματολόγιο

Το αποτέλεσμα θα παρουσιαστούν από τον εκπαιδευτή στην επόμενη συνεδρία ως σημείο εκκίνησης για τη διά ζώσης συνεδρία.

Δραστηριότητα για το σπίτι

5.2 Ερωτηματολόγιο σχετικά με τα κριτήρια αναζήτησης για πληροφορίες υγείας στο διαδίκτυο 
5.2 Ερωτηματολόγιο σχετικά με τα κριτήρια αναζήτησης για πληροφορίες υγείας στο διαδίκτυο