Ενότητα 3 - Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

Στόχοι

✔  Βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των εκπαιδευομένων

✔ Παροχή στους εκπαιδευόμενους μιας πρώτης προσέγγισης για την πλοήγηση στο εθνικό σύστημα υγείας μέσω του διαδικτύου

Διάρκεια:  1 ώρα

Ικανότητες

✔ Ικανότητα κατανόησης της γενικής λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας και εφαρμογής της στις σχέσεις τους με το σύστημα υγείας.

✔ Ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής στην πράξη του τρόπου με τον οποίο μπορεί κανείς να γίνει χρήστης του εθνικού συστήματος υγείας.

✔ Ικανότητα κατανόησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχουν οι μετανάστες στο εθνικό σύστημα υγείας και πώς να ενημερώνονται επαρκώς γι' αυτά.

 

Δραστηριότητα: Μελέτησε, προαιρετικά, την διαδικτυακή παρουσίαση της ενότητας

Διαδικτυακή παρουσίαση Ενότητας 3

 

Δραστηριότητες για το σπίτι: 

  • Μελέτησε τον διαδικτυακό χάρτη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μάθε για αυτό.
  • Λύσε το σταυρόλεξο για την Υγεία.
Χάρτης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (pdf)
Χάρτης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (html)
Σταυρόλεξο για την υγεία