Είσοδος / Εγγραφή
Εγχειρίδιο Καλωσορίσματος
Welcome Handbook PDF file

Σε αυτό το Εγχειρίδιο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες, συμβουλές και παραπομπές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στη χρήση του διαδικτύου με σκοπό τη διαχείριση της υγείας σας. Θα βρείτε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος MIG-DHL (https://mig-dhl.eu/).

Ακολουθήστε μας και ελπίζουμε πως θα σας είναι χρήσιμο!