Είσοδος / Εγγραφή
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
6 Μαθήματα

Ενότητα 1 - Τι είναι ο ψηφιακός αλφαβητισμός για την υγεία και ποια η σημασία του;

Ενότητα 2 - Κύρια προβλήματα υγείας κατά την άφιξη σε μια νέα χώρα

Ενότητα 3 - Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

Ενότητα 4 - Γίνομαι ψηφιακά εγγράμματος

Ενότητα 5 - Πλοήγηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω του Διαδικτύου

Ενότητα 6 - Δραστηριότητα στο ψηφιακό περιβάλλον υγείας